Ważne terminy

01.11.2017 – przysyłanie abstraktów (max. 2000 znaków, bez spacji, Times New Roman 12)
01.12.2017 – decyzja o przyjęciu abstraktu
01.02.2018 – ostateczny termin rejestracji i przesyłanie pełnych artykułów do publikacji

Wytyczne do zredagowania artykułu:

  • czcionka Times New Roman 12, interlinia – 1,5, marginesy z lewej i z prawej strony – 1,5 cm,
  • ilość znaków 20.000 à 35.000 (ze spacjami, bez bibliografii), 
  • format doc. lub docx.,
  • styl redagowania tekstu APA,

Artykuł prosimy przesłać na adres: aneta.slowik@dsw.edu.pl