Opłaty

Opłata rejestracyjna wynosi 650 PLN. Opłata nie obejmuje kolacji w czwartek wieczór – osoby chcące w niej uczestniczyć proszone są o uiszczenie dodatkowej opłaty 100 PLN, wówczas opłata wpisowa wynosi 750 PLN.

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w konferencji i materiały, publikację w języku francuskim i polskim wybranych artykułów w serii wydawniczej redagowanej przez Pana Profesora dra Gastona Pineau (po uzyskaniu pozytywnych recenzji Komitetu Naukowego), przyjęcie powitalne, przerwy kawowe i obiady, tłumaczenie symultaniczne (francuski / polski) wystąpień na sesjach plenarnych oraz wybranych wystąpień na sesjach równoległych.

Opłaty należy wnosić na konto bankowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej:  
BZ WBK SA 13 O/Wrocław PL 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564  
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Biography: Imię i Nazwisko uczestnika + kolacja/bez kolacji”
SWIFT code: WBKPPLPP

ADRES BANKU: ul. Gubińska 17, 54-434 Wroclaw

Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę VAT wystawiamy tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto. 

Uwaga: Uprzejmie prosimy osobę lub instytucję dokonującą wpłaty o pokrycie kosztów przelewu bankowego.