Kontakt

Dr Aneta Słowik
e-mail: aneta.slowik@dsw.edu.pl

logo Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Wydział Nauk Pedagogicznych,
ul.Strzegomska 55, 53-611 WROCŁAW