W PRZESTRZENI BIOGRAFII – IDENTYFIKACJA DOŚWIADCZEŃ, PROCESÓW I ZMIAN

Data: 9-11 Maja 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia wydania ´Chłopa polskiego w  Europie i w Ameryce´ – Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa.

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (Polska)

Dzieło W. Thomasa i F. Znanieckiego jest pracą interdyscyplinarną stanowiącą źródło ciągłych inspiracji dla socjologów, psychologów, pedagogów, antropologów i kulturoznawców pochodzących z różnych krajów.

Konferencja zorganizowana z okazji 100 – lecia wydania ‘Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce’ ma na celu podkreślenie znaczenia tej publikacji w rozwoju różnych dyscyplin naukowych i prowadzonych w ich obszarze badań.

Czytaj dalej...

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW)

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. Wybitni eksperci, praktycy oraz specjaliści współpracujący z uczelnią są jej niewątpliwie najmocniejszą stroną.

Szkoła od lat podejmuje aktywną współpracę z własnymi absolwentami, co jednocześnie potwierdza wysoki poziom i praktyczny charakter prowadzonych studiów.W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie (do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego).

Czytaj dalej...

Wrocław - miasto spotkań!

Wrocław – miasto o ponad tysiącletniej tradycji. Tu historia spotyka się z nowoczesnością i to właśnie Wrocław jest obecnie najchętniej wybieranym miejscem spotkań ludzi kultury, nauki, biznesu, a także studentów i turystów. Wrocław jest też jednym z najważniejszych miejsc spotkań twórców współczesnej kultury polskiej i europejskiej.

Czytaj dalej...